Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tjek, at de korrekte brugere er oprettede med de korrekte rettigheder

Gå ind i 'Administration à ', dernæst 'Brugeradministration' og verificer følgende:

  • Det er den/de korrekte medarbejdere der er oprettet som administratorer
  • Det er den/de korrekte medarbejdere der er oprettet som projektledere
  • Det er de korrekte medarbejdere der er oprettet som projektdeltagere

...